EN    FR    HE   

סקר שלומות (wellbeing) תלמידים 

פתרון למדידת שלומות (רווחה נפשית / wellbeing) של תלמידים ותלמידות


מטרות המוצר


סקירת המוצר

המוצר מאפשר לבתי ספר למדוד את רמות ה- wellbeing אצל תלמידים באמצעות מערכת של סקרים מקוונים. שימוש בגישה מרובת נקודות מבט, המערבת תלמידים, הורים ומורים, מאפשרת קבלת תמונת מצב הוליסטית על רמות ה- wellbeing בבית הספר. הדוחות המופקים מן המערכת מודדים אלמנטים של רווחה חברתית, רגשית וגופנית ברמת התלמיד/ה הבודד/ת, ומסמנים התערבויות מבוססות-מחקר מתוך הספרות המקצועית העכשווית, העשויות ליצור שינוי חיובי.


מתאים ל...


משאבים נדרשים


פרטיות

אנחנו לא אוספים את שמות התלמידים. במקום זאת, אנחנו אוספים כינויים (aliases) באופן שבית הספר יוכל לזהות ולסייע לכל תלמיד, ולשמור על פרטיות התלמידים בצורה מקסימלית.


עלויות

 (דף באנגלית) לחץ כאן


סקר wellbeing מורים

פתרון למדידת שלומות (רווחה נפשית / wellbeing) של מורים/ות


מטרות המוצר

לספק תמונה על רמת ה- wellbeing של מורים/ות בבית הספר, ולזהות חוזקות ומקומות לשיפור


סקירת המוצר

המוצר מאפשר לבתי ספר למדוד את רמת ה- wellbeing של המורים/ות באמצעות סקר מקוון.  הדוח המופק מן המערכת מודד אלמנטים חברתיים, רגשיים ופיזיים של wellbeing, ומאפשר לבית הספר להתאים את תוכניות הרווחה הנפשית שלו לצרכי המורים, ובכך לסייע לשימור מורים ושיפור ביצועיהם. מעבר לכך, השקעה ברווחה הנפשית של המורים מסייעת גם לשיפור הרווחה הנפשית של התלמידים, שכן שמדובר ב"כלים שלובים". 


מתאים ל...


משאבים נדרשים


פרטיות

סקר המורים הינו אנונימי


עלויות

צור קשר "Early detection of mild behavioral and emotional symptoms… viewed as key to preventing or resolving mental health disorders" 


Kim, Jihye; Kim, Dong-gook; and Kamphaus, Randy (2022) "Early Detection of Mental Health Through Universal Screening at Schools" Georgia Educational Researcher